Vraag hier gratis kleurstalen aan.

Klachten melden


Indien je een klacht hebt over onze dienstverlening of producten, dan horen wij dat graag. Als je klacht gegrond is, zorgen wij dat deze snel en adequaat wordt afgehandeld.

Klachten over dienstverlening:
Een van onze doelstellingen is om jou als klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht je niet tevreden zijn over de door onze geboden services of een klacht hebben over de afhandeling van je bestelling, dan horen wij dat graag, zodat we snel in actie kunnen komen. je kunt jou klachten sturen naar info@solbelle.nl of bellen met 072-3030599. Wij reageren binnen 2 werkdagen inhoudelijk op je klacht.

Klachten over producten:
Solbelle en haar vervoerders gaan zorgvuldig om met je producten. Indien er onverhoopt toch iets mis gaat bij ontvangst of na gebruik dan kun je dit aan ons doorgeven. Volg onderstaande stappen voor uw klachtmelding:

1. Houd je ordernummer bij de hand. Deze kunt u vinden op de bestelbevestiging/factuur.
2. Probeer indien mogelijk de klacht op foto vast te leggen.
3. Vermeld je ordernummer, omschrijf je klacht en voeg zo mogelijk foto's bij.
4. Laat een telefoonnummer achter waarop je bereikbaar bent tijdens kantooruren.

Wij handelen vervolgens als volgt:
1. Binnen 2 werkdagen reageren wij inhoudelijk op uw klacht.
2. Uiterlijk binnen 5 werkdagen volgt schriftelijk uitsluitsel of je klacht gegrond is met daarin onze actie vermeld.
3. Wij trachten een eenmaal gegronde klacht zo spoedig mogelijk af te werken, maar bij producten uiterlijk binnen de normale levertermijn van het desbetreffende product. Indien er wordt overgegaan tot terugbetaling van (een deel van) de aankoopsom doen wij dit direct na bevestiging.

Geschillencommissie Thuiswinkel
Ben je niet tevreden met de afhandeling van je klacht? Dan kun je deze tot slot nog voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kun je jou klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Dit zijn beide onafhankelijke partijen die jou klacht kunnen beoordelen.

Uitgesloten van garantie zijn in ieder geval, maar niet uitsluitend:
Schade als gevolg van onjuist gebruik, eigenhandig aanpassen, gebruik in niet geschikte ruimten, reinigingsmiddelen of onjuist reinigen en gevolgschade.